24 maio 2013

aproveitar Linkedin ao máximo

Non todas as redes sociais son iguais. Non teñen os mesmos cometidos, nin tampouco os mesmos protocolos aceptados de participación. E tampouco o mesmo público. Cando usamos unha rede social en concreto debemos coñecer que prácticas son máis efectivas ou cales non están ben consideradas.

No caso de LinkedIn un artigo publicado en www.puromarketing.com aconsella o seguinte:

- LinkedIn vai cumprido de profesionalidade, se profesional Que sexa unha rede social non quere dicir que sexa Facebook. As relacións que se establecen nesta rede teñen como obxectivo prioritario facer contactos profesionais. É bo dar boa imaxe ao fin de xerar confianza e demostrar os nosos méritos.

- A túa descrición será crible
Unha cousa é ser orixinal, co fin de destacar, e outra ter profesións inimaxinables.

- Non estás parado, senón en busca activa de emprego
Nunha epoca de eufemismos... Presentarnos como profesionais independentes, amosar as actividades que estamos a facer - voluntariado, colaboracións,...-, pode resultar positivo, dando unha imaxe de persoa activa.

- A experiencia sempre axuda
Si temos experiencia sen dubida xogará ao noso favor. Senón crear o noso propio proxecto, transmitir coñecemento, investigar, seguir aprendendo tamén é un xeito de adquirir experiencia.

- Publicar contido de valor, amosando coñecementos e intereses profesionais
Optar siempre por contidos que aporten coñocemento a túa comunidade.

- Saber venderte non é 'montar un chiringuito'
Dar a coñecer os teus fitos ou proxectos sen necesariamente ter que vender o libro, o curso, o servizo...

- Os grupos son un punto de encontro onde compartir intereses
Interactúar cos usuarios, participar na conversación e fomentar aqueles debates que realmente poidan interesar aos membros do grupo.

- Da comunicación ao spam hai un paso
Con LinkedIn pódense enviar mensaxes directos aos contactos - incluso aos que inda non forman parte da nosa comunidade-. Pero para non perdelos mellor non ser insistente de máis.

- Utilizalas invitacións a conectares para fornecer nexos profesionais
As invitacións constitúen a primeira toma de contacto cunha persoa, é bo aproveitalas para sentalas bases dunha boa relación profesional.

saber máis

22 maio 2013

estás enganchado as redes sociais?

as redes sociais atrapan. son sedutoras. como non? como obviar un medio que permítenos ás persoas de todo o mundo conectarnos, compartir e colaborar entre nos, coma nunca antes na historia.

pero por esa mesma potencialidade 'universal' e capacidades 'sen límites' non é difícil que determinados usuarios sucumban a un uso excesivo, descontrolado ou se fagan adictos.

como para outras moitas cousas debemos coñecer os diferentes niveis de uso que producen satisfacción e aportan efectos positivos para a nosa actividade e relacións sociais, ou cales entran xa dentro de actitudes de dependencia ou cales significan un deterioro plausible do comportamento ou unha adicción.

como saber cando nos poñemos en situación de risco? como comprobar o meu nivel de dependencia ou adicción?

Síntoma 1: acabo en redes inda que teña outras cousas mellores ou máis importantes que facer.

Síntoma 2: o meu <em>smartphone</em> é máis social que intelixente.
(Si sales do cine cos teus fillos e o primeiro que fas é vixiar as túas contas,... ummm! Xa non digamos si es TT)*

Síntoma 3: desexo incontrolado de velos avisos inda a pesares de saber que non hai ningún.

Síntoma 4: ter máis servizos ligados entre si dos que podo abranguer.

Síntoma 5: son o primeiro da mañá e o último antes de ir a durmir cada noite.

Síntoma 6: en liña son máis social cos amigos que cando quedo con eles.

Síntoma 7: compártoo todo. Non teño perfil, teño unha exhibición pública.

... .

* adicado a Toni Canto ;)

saber máis:
http://www.makeuseof.com/tag/how-do-you-know-when-youre-overdosing-on-social-networks/

13 maio 2013

algunhas consideracións sobre o teletraballo e a eficiencia

1. Produtividade: permitir que cada traballador determine canto traballo ten que facer cada día pode chegar a ser máis produtivo. E sen dubida fornece a 'cultura da confianza' e a 'corresponsabilidade'.

2. Documentación: como ferramenta de coordinación e comunicación a documentación é fundamental. Deste xeito un traballo, unha estratexia pode non só ser compartida co resto do equipo; pode ser analizada e estudada en detalle...

3. Comunicación: As conversacións tenden a ser máis reducidas e directas. E coas ferramentas de comunicación que existen, poden ser tan áxiles e exhaustivas como se precise. Sempre hai canles: voz, texto, imaxes, vídeo...

4. Decisións: As 'reunións' son totalmente operativas e áxiles: Tomar notas de forma colectiva, compartir documentación, acceder a repertorios comúns, ...

5. Rendibilidade: As empresas que precisan menos sitio na oficina aforran en alugue, material, .... Aumentase a posibilidade de compatibilizar traballo e vida familiar...

saber máis:
http://w3.bcn.cat/fitxers/webempreses/ellibroblancodelteletrabajo.134.pdf

10 maio 2013

algunhas chaves para ter contentos aos clientes

Dar o paso cara unha estratexia de marketing on-line que implique a nosa presenza comercial nas redes sociais ten os seus riscos e obrigas.

Si queremos un balance positivo vamos a ter obrigas: atención ao cliente, accións programadas de marketing que manteñan viva a nosa presenza nas redes,... E, indefectibelmente, riscos.

Nas redes sociais, a nosa marca, os nosos servizos e produtos, están totalmente expostos aos eloxios tanto coma aos ataques. Os clientes están en liña - Facebook, Twitter, foros, ..-, remitindo opinións sen censura, e sen limite, e das que descoñecemos as consecuencias. Unha única mensaxe describindo unha experiencia negativa pode desatar un fluxo indesexable de comentarios, queixas máis ou menos lexitimas, ou incluso acabar con accións en masa para boicotear a marca completamente.

Que podemos facer para previr catástrofes e prosperar neste entorno en liña?

O primeiro e esencial: unha supervisión constante da execución do plan de acción establecido - obxectivos!- e 'monitorización' en liña de tódalas nosas canles de comunicación social. Parece evidente, pero moitos fracasos comezan por supoñer que unha ollada de cando en vez aos nosos muros ou un repaso máis ou menos periódico as estatísticas é suficiente.

Outra acción básica será conseguir involucrar ao público do xeito máis eficaz e positivo - deseño, UX, gratificación,...-. Temos que estar onde están os nosos clientes, para que poidan interactuar sen demora - chat, Twitter, Facebook, foro da comunidade ou foro de feedback do produto, correo electrónico,...-.

Os social media permiten unha atención máis pro-activa e dannos a posibilidade de anticiparnos, ser máis atento cara o cliente. Podemos escoitar as conversacións sobre o noso produto, para que poidamos identificar e responder ao feedback, - positivo ou negativo- ofrecendo solucións e soporte, o máis rápido posible.

Retos adicionais: os medios sociais nunca dormen, ninguén espera unha resposta en Twitter até un día despois, debemos tratar a cada cliente como ao mellor,... e sobre todo perderlle o medo as posibles incidencias negativas aceptándoas coma unha oportunidade de dar o mellor da atención ao cliente e de aprender máis sobre os nosos clientes e produtos.

técnicas para mellorar a vida dun deseñador/desenrolador

algunhas cousas que me axudan a ser deseñador web:

- Ferramentas que simplifiquen as tarefas máis fatigosas ou repetitivas dalgunha das facetas da actividade diaria: Lectores RSS para acceder a contidos de xeito dinámico, filtros de correo para simplificar a clasificación, xestores de actividade en redes sociais, enlaces a recursos on-line, xestores to-do list, axenda, calendario, recursos na nube, ...

- Repertorio de fontes, iconas, referencias gráficas... biblioteca coas fontes, imaxes, plantillas,... as que compro e tamén os gratuítos que poidan facilitarme o traballo. [Ollo coa síndrome do Dióxenes dixital -agora que xa conseguimos arredar os CDs enchidos de datos de antigos traballos, perlas, ebooks que nunca leremos, etc. e o ultimo tera-disco inda conserva un espazo razoable de almacenamento....]. Unha estratexia actualizada de clasificación, etiquetado, marcadores,... Tamén emprego recursos en liña coma Pinterest, tumblr, Picasa, Flickr, ... para crear repertorios ou queixons de xastre con referencias, tormentas de ideas ou inspiración.

- Traballar sempre baixo un horario. Non pode ser que non se che ocorran ideas ou solucións xusto na franxa de 9:00 a 17:00. Controlar as pautas de análise e resolución de problemas que me resultan máis cómodas, atopar as horas máis axeitadas para certas tarefas - contacto con provedores, chamadas a clientes, ...-, programar todo con suficiente antelación,...

- Manexar código HTML e CSS, e tamén algún coñecemento -PHP, MySQL, jQuery,...- que me axude a falar cos programadores sabendo que podo esperar e obter da súa colaboración.

- Adicarlle tempo a coñecer novas tendencias, experimentar e revisar exemplos prácticos, consultar blogs, e-zines, ...

- Idear estruturas básicas cos detalles fundamentais que sirvan de arranque a diferentes proxectos (plantillas html, follas de estilo de reseteo, esquemas responsivos, ...)

- Ter sempre un plan B

09 maio 2013

presenza web garantida

Na web a duración é tan escasa case como a fiabilidade. Esa é a crenza común, asociada comunmente a empresas que teñen o mal habito de reter claves, información sensible e incluso practican o secuestro dos dominios dos seus clientes. Evidentemente ese é un dano que afecta a todo o sector, así que non é infrecuente que moitas empresas mostren receo e inda rechazo fronte aos provedores de servizos na web.

Tampouco é estraño que o noso provedor poida quebrar dandonos moi pouca marxe de reacción para fornecernos con outro servizo.

Tamén pode ocorrer que a xerencia dunha empresa pase por alto a importancia dos servizos que oferta e dependen case exclusivamente da integridade da súa presenza on-line, até que non se enfronta a algún dos posibles problemas que acabamos de comentar.

Por iso é importante ter presente algunhas regras que nos axuden a xestionar sen demasiados sustos a nosa presenza na web.

Como escoller un servizo profesional con garantías? Non hai regras, pero si evidencias -portafol, traballos de referencia, reputación, ...- e sobre todo unha transparencia e ética profesional manifesta no trato.

De calquera xeito e seleccionado o noso profesional non esquecer que:

1. Mellor si a xestión do dominio por parte do noso provedor de servizos é transparente: o dominio contratase na nosa 'presenza', ao noso nome, e temos - e conservamos no tempo- total control sobre esta propiedade.

2. Manter un ficheiro con claves de acceso, conservar permisos totais de acceso FTP, acceso ao panel de xestión do dominio,... inda que non os usemos persoalmente nunca, que si poidamos cambiar de provedor cando o consideremos necesario.
Os permisos FTP permiten acceder ao código do sitio. Se deixamos de estar a gusto, podemos baixar todos os arquivos que conforman o noso site e ir atopar un provedor distinto.

3. En todo momento temos que poder facer unha copia de seguridade completa de tódolos ficheiros e das bases de datos e levar todo a outro servidor. Polo xeral os provedores de aloxamento tamén ofrecen unha panel de control -cPanel,...- desde onde acceder á configuración das contas de correo electrónico, facer copias de seguridade e -o máis importante!- manexar as nosas bases de datos.

4. Usar un sistema de xestión de contidos (CMS) de código aberto.
Os sistemas propietarios son creados por unha empresa web que polo xeral conserva un maior grado de exclusivismo no seu produto. Se decidimos buscar outro provedor, deseñador, social media manager ou SEO podémonos atopar con muitos problemas: estrutura de programación, acceso a código, escalabilidade, personalización gráfica,... que nos obrigarían a manter un determinado provedor ou a ter que reconstruír o sitio web a partir de cero cada vez que quixeramos p.ex. que un novo creativo se figa cargo do deseño da interface do noso portal.
Usar un sistema de código aberto como WordPress, Joomla, Drupal para web personal, empresarial ou corporativa; ou Prestashop, Magento para e-commerce.

Estas son so algunhas premisas esenciais para todo profesional ou empresa que quere ter a súa presenza web garantida e sen expoñerse a demasiados sustos.

08 maio 2013

avaliar a idea de negocio

Algunhas preguntas para avaliar unha idea de negocio:
 • Cales son as avantaxes ou os beneficios da nosa idea?
 • Saberíamos explicar a nosa idea a posibles socios, inversores, clientes ou provedores?
 • É sinxela de executar? Ou é complicada? E, canto?
 • Existe unha necesidade no mercado ou teríamos que criala con campañas de marketing e publicidade?
 • Coñecemos ben o mercado e á competencia?
 • Está o mercado preparado para recibir a nosa idea?
 • Pagarán os potenciais clientes por ela?
 • Coñecemos con exactitude os problemas ou dificultades que a nosa idea deberá afrontar no futuro?
 • A nosa idea é un concepto orixinal, unha innovación o unha evolución?
 • Que beneficios inmediatos ou a corto prazo xerará?
 • Son as nosas proxeccións financeiras axeitadas?
 • Cantas líñas de ingresos posibilitará a nosa idea?
 • Son os resgos aceptables?
 • Que beneficios a longo prazo poden anticiparse?
 • Coñecemos as limitacións desa idea?
 • Existen problemas para desenrolar a nosa idea? Temos un Plan B?
 • Como de sinxelo ou complexo será aplicala?
 • É unha idea escalable cara outros mercados ou culturas?
 • Cando estaría en funcionamento e canto custaría?
 • Podería ser considerada polos inversores?


saber máis: http://emprendedores.ticbeat.com/preguntas-para-evaluar-tu-idea-de-negocio/

Saul Bass

Teño que confesalo: muito do meu interese polo cine débese aos títulos de crédito. Facendo non muito esforzo inda diría que máis dunha vez o único que me levei da sala foron os títulos de crédito. Non so falo das cabeceiras dos filmes de Bond, James Bond, -unhas mellores que outras-, falo en xeral de tódolos títulos de tódalas películas.

A Pantera Rosa de Blake Edwards, o plano secuencia da pluma seguida pola paisaxe en Forrest Gump, a hipnotica musica de O terceiro home, Matrix -a primeira-, Seven -inda que logo a película non acabe de estar a altura-. Uns títulos de cabeceira poden ser mellores ou peores, pero os que son realmente bos poden ser o mellor da película.

Hoxe - 8 de Maio- fai noventa e tres anos que naceu un dos culpables desta manía miña: Saul Bass. Google celébrao cun doodle ad hoc.

Bass comenzou no mundo do cine co cartel de Carmen Jones de Otto Preminger.A Preminger gustoulle tanto o traballo que tamén decidiu encargarlle os títulos iniciais da película. Logo serían B. Wilder (A Tentación Vive Arriba), R. Aldrich, Martin Scorsese ou Alfred Hitchcock, ... .

Saul Bass revolucionou o concepto e a forma deses catro minutos iniciais. Del son cabeceiras como Anatomía dun asesinato, Vértigo, Grand Prix, Ocean´s Eleven (a orixinal), Psicosis, The Man with the Golden Arm , e a dunha das miñas películas favoritas de tódolos tempos: North by Northwest (traducido ao español, o titulo, quedou coma o dun western: Con la muerte en los talones, ou coma o dun thriller de serie B co, tampouco afortunado, de Intriga internacional)..

Pero diso xa falarei outro día...

06 maio 2013

SEO de contidos non escritos nos medios sociais


Xa consideramos a optimización para imaxe, video e son de xeito individual, pero o cometido aquí vai a ser outro. O obxectivo do SEO para contido non escrito en redes sociais non é necesariamente o de ser atopado polos buscadores, mais si o de asegurarse que estamos a sacarlle todo o proveito ao contido non escrito incluído na nosa actividade en redes. Vexamos algunhas practicas recomendadas para:

- Pinterest
1/ Optimizar o nome e a descrición da conta.
2/ Incluír enlaces a súa web en cada 'pin'.
3/ Usar palabras clave no texto do nome do ficheiro e texto alternativo -alt- das imaxes das que facemos 'pin'.
4/ Adicarlle un tempo a descrición de cada 'pin' e incluír palabras clave.
5/ Incorporar hashtags para amplificar o alcance social de cada 'pin'.
saber máis: http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34042/The-Marketer-s-Guide-to-Pinterest-SEO.aspx

- Facebook
Hai datos que indican que as fotos en Facebook xeran un 53% máis de 'Me gusta' que as mensaxes. As imaxes e vídeos son moi atraentes e invitan non só a interactuar coa marca, o primeiro paso para obter un cliente potencial. Isto tamén debe ser o que pensa Facebook, sobre todo agora que actualizou as súas directrices, tamén as da foto da portada, para permitir a inclusión de CTAs -Call To Action/ Chamadas a acción-.
saber máis: http://blog.hubspot.com/facebook-updates-cover-photo-guidelines-calls-to-action

- Twitter
Twitter móvese cara un canle multi-media: Maior integración de contido multi-media, aplicación de vídeo Vine... (cont.) ;)
- Optimizar as imaxes de portada nas páxinas de marca e incluír CTAs -Call To Action/ Chamadas a acción- dentro da imaxes do noso perfil.
- Presentar contido multi-media cos tweets destacados.
- Identificar palabras clave que axuden a posicionar a nosa marca.
- Crear unha conta de Vine e incorpora-lo á nosa estratexia de vídeo.
- Medir o ROI -Return On Investment/Retorno da inversión- de Vine e de Twitter para optimizar o alcance e a efectividade para converter visitas en clientes.

saber máis: search-engine-optimizing-non-written-marketing-content

03 maio 2013

SEO con contidos de son

Do mesmo xeito que Google non ten ollos para ver imaxes ou vídeo, os buscadores tampouco teñen oídos para escoitar os sons. De que xeito podemos asegurarnos de que os buscadores 'escoitan' a mensaxe?

Vale moito do empregado nos casos das imaxes e o vídeo: textos alternativos, títulos, descricións, transcricións, un uso de palabras chave coherente,... Con todo é bo saber algo máis si asemade perseguimos unha boa posición nos SERP de servizos coma iTunes.

Algunhas ideas de como crear un podcast facilmente localizable nas SERP de iTunes ;).

1/ Poñerse no sitio dun usuario que nunca oíu falar do noso podcast pero esta a buscar un contido similar. Imaxínate que palabras empregaría na súa busca, comprobar os resultados da busca asegurándonos de até que punto son coincidentes -temática, estilo,...- cos nosos contidos. E probable que teñamos que probar máis dunha vez antes de obter resultados óptimos.

2/ Unha coidada estratexia de palabras clave é unha das partes máis importantes no SEO dun podcast. E fundamental aplicar esta estratexia ao nomear o podcast ou escribir as descricións. Buscar palabras clave non contraditorias que describan axeitadamente o contido (keyword tool)

3) Hai unha diferenza entre os oíntes que enredan co noso podcast unha vez, e os asinantes que se inscriben para descargar automaticamente un novo episodio cando sae. Segundo as palabras clave de clasificación, iTunes favorece os podcasts con máis subscritores - unha porcentaxe máis elevada de abonados aumenta o posicionamento dentro das listas. Animar aos oíntes a subscribirse. Acumular asinantes, facendo que o rexistro sexa o máis sinxelo posible - un só un clic!-.

4) Solicitar comentarios. O iTunes tamén tende a favorecer os podcasts con máis comentarios no seu SERP. Un maior volume de comentarios soe indicar unha maior continuidade, consideración ou valor.

5) Outro factor que iTunes ten en conta cando elabora os seus SERP é a idade do podcast. Os máis antigos son máis propensos a acadar unha boa clasificación que os máis novos -pode que por confundir antigüidade con continuidade (?)- E aquí non hai moito que facer ...

6) Transcribir o contido de son a un formato escrito para axudarlle aos buscadores e oíntes a acceder ao contido. Hai unha abundancia de servizos de transcrición de son que transcriben o noso podcast por un prezo razoable.

saber máis: search-engine-optimizing-non-written-marketing-content